Wizyty na cmentarzu

Drodzy Parafianie. Wizyta na cmentarzu od dnia 20 kwietnia 2020 jest możliwa. Należy jednak zachować odpowiednią odległość od innych osób będących też na cmentarzu oraz mięć na ustach i nosie maseczkę.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, na cmentarzu w czasie obrzędów pogrzebowych może być do 50 osób. Należy także zachować odpowiednią odległość miedzy sobą.       

Ks. Proboszcz
Józef Sykosz