Szczepienia - komunikat Pani Doktor

Od października rozpoczynam szczepienia p/Covid -dawką przypominającą III i IV Phizer/Omicron.
Proszę o zgłaszanie chętne osoby - osobiście lub telefonicznie w ośrodku zdrowia w Cisku.
Planuję szczepienia w określonym dniu po uzbieraniu wymaganej liczby chętnych;
po przechorowaniu Covid szczepienie można wykonać po 3 m-cach.
 

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał

Zmartwychwstanie Jezusa, Tycjan 1520-1522

Alleluja! Radujmy się Chrystusowym zwycięstwem nad śmiercią, piekłem i szatanem. Kiedy wszystko wydawało się, że jest skończone - bo Mesjasz został zawieszony na drzewie krzyża, umarł i został pogrzebany - On swoją mocą wstaje z grobu. My, którzy dzisiaj jesteśmy mocno zaniepokojeni wydarzeniami na wschodzie powinniśmy wszystko powierzyć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. On wszystko może. I na pewno dokona cudu przemiany tego zła w dobro. Potrzeba tylko naszej głębokiej wiary i modlitwy do Jezusa Miłosiernego, aby nas ocalił. Dlatego czerpmy z tej wielkiej tajemnicy naszej wiary siły do paschalnej radości.

Ks. proboszcz
Józef Sykosz

Ogłoszenie

W dniu 19.03.2022 dwie rodziny z miejscowości Cisek straciły w wyniku pożaru dorobek swojego życia. Spaleniu uległ budynek mieszkalny. Dlatego też Rady Sołeckie wsi Cisek i Landzmierz, Rada Parafialna, Zespół Parafialny "Caritas" oraz radni wsi Cisek, na wspólnym zebraniu postanowili zorganizować zbiórkę pienieżną dla poszkodowanych.

Uwaga - szkło na cmentarzu

W związku z mocnymi wiatrami, na cmentarzu parafialnym zniszczeniu uległo  wiele zniczy. Szkło leżące na ziemi może z nastaniem wiosny zostać zkryte przez trawę i stanowić zagrożenie dla osób opiekujących się cmentarzem, a także dla nas. Stąd prośba - w miarę możliwości - o uprzątnięcie otoczenina "swoich" grobów, jak również nie pozostawianie trawie, zauważonch "po drodze", śmieci (szczególnie szklanych).

Nowy Rok 2022

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu;
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
                                                                                                                             Łk 2, 9 – 10

Kolejny etap remontu

Z Bożą pomocą rozpoczynamy kolejny etap remontu naszego kościoła - wykonanie elewacji zewnętrznej. Praca bardzo trudna, bo na wysokościach i trzeba wykonać rusztowanie, a bryła kościoła tego nie ułatwia (górna część, boki i wysoka wieża).

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!

Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

ALLELUJA ! CHRYSTUS ŻYJE

ALLELUJA ! CHRYSTUS ŻYJE. Niech radość płynąca z tej prawdy naszej wiary stanie się udziałem Waszego życia. Chrystus pokonał piekło, śmierć i szatana - podjętą męką, śmiercią na Krzyżu i zmartwychwstaniem. Ten fakt wszystko zmienia. Śmierć przestała być straszna dla człowieka a stała się bramą prowadzącą do wiecznego królestwa. Św. Paweł podpowiada nam, że „gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara”. Zmartwychwstanie Pana Jezusa daje nam wielką nadzieję w naszym życiu.

Komunikat Proboszcza

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA I NOWYMI WYTYCZNYMI RZĄDU RP Z DNIA 25 MARCA 2021, WEWNĄTRZ W KOŚCIELE MOŻE BYĆ 35 OSÓB /1 OSOBA NA 20 M2/. DLATEGO W KOSCIELE ZAJMUJEMY TYLKO MIEJSCA WYZNACZONE /PRZYKLEJONA FOLIA/. PIERWSZEŃSTWO UCZESTNICTWA W LITURGII MSZY ŚW. WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA MAJĄ OSOBY, KTÓRYCH JEST INTENCJA MSZALNA. BARDZO PROSZĘ O ZROZUMIENIE I ZASTOSOWANIE SIĘ DO NOWYCH OBOSTRZEŃ.

KS. PROBOSZCZ
JÓZEF SYKOSZ

 

Strony