ALLELUJA ! CHRYSTUS ŻYJE

ALLELUJA ! CHRYSTUS ŻYJE. Niech radość płynąca z tej prawdy naszej wiary stanie się udziałem Waszego życia. Chrystus pokonał piekło, śmierć i szatana - podjętą męką, śmiercią na Krzyżu i zmartwychwstaniem. Ten fakt wszystko zmienia. Śmierć przestała być straszna dla człowieka a stała się bramą prowadzącą do wiecznego królestwa. Św. Paweł podpowiada nam, że „gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara”. Zmartwychwstanie Pana Jezusa daje nam wielką nadzieję w naszym życiu. Mimo różnych trudności, pandemii koronawirusa, który nas ogranicza - On -Zmartwychwstały mówi nam, abyśmy Jemu zaufali, bo Jego jest czas, panowanie i wieczność. On jest Alfą i Omegą - bez Jego woli nic się nie dzieje w naszym życiu. Niech Chrystus Zmartwychwstały wleje w Wasze serca prawdziwy optymizm i pozwoli z wielką nadzieją spoglądać w przyszłość.

Z darem modlitwy przed Zmartwychwstałym Panem

Ks. Proboszcz Józef Sykosz

Wielkanoc 2021