Odwiedziny chorych

Zgodnie z dekretem Ks. Biskupa z dnia 24 marca 2020 roku, odwiedziny Chorych w I piątek miesiąca i przed świętami się nie odbędą.
Kapłan do chorego uda się jedynie w sytuacji zagrożenia życia.
Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID 19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.