Zapraszamy na roraty

Trwa okres adwentu. Radośnie oczekując przyjścia Zbawiciela, chciejmy oddać cześć Marii Pannie w mszy roratniej.
W tym roku motywem przewodnim rorat jest Duch Święty i Jego dary.
Terminy mszy roratnich znajdują się w informatorze parafialnym.